Yhteystiedot

Matti Väisänen
Ryttylä

matti.vaisanen(at)lhpk.fi

puh. 040 508 3481

Kirjoja


VANHURSKAUTTAMISOPIN KRIISI KIRKOSSA (Syntisen vanhurskauttaminen: Vanhurskauttamisopin kriisi kirkossa

Vanhurskaaksi lukemista vai vanhurskaaksi tekemistä?)

Piispa, TT Matti Väisäseltä on juuri (08.05.2024) ilmestynyt uusi pikkukirja: ”Vanhurskauttamisopin kriisi kirkossa”, jonka tarkentavana alaotsikkona on sanat: ”Syntisen vanhurskauttaminen: Vanhurskaaksi lukemista vai vanhurskaaksi tekemistä?”

Kirjasen lähtökohtana on professori Olli-Pekka Vainion laaja ja mielenkiintoinen haastattelu Uudessa Tiessä (7/2024), jossa Vainio lukee itsensä Mannermaan koulukuntaan eli Helsingin uuteen Luther-koulukuntaan kuuluvaksi.

Väisänen itse sanoo: ”Kyseinen professori Olli-Pekka Vainion haastattelu Uudessa Tiessä palautti mieleeni oman opponointini Mannermaan koulukuntaa vastaan. Olin julkaissut sen vuonna 2004 Roomalaiskirjeen kommentaarini II osassa (Liite 2). Koska Roomalaiskirjeen kommentaarini on ollut loppuun myyty jo useamman vuoden ajan, julkaisen nyt kyseisen opponointini hiukan laajennettuna erillisenä pikkukirjasena nimellä ’Vanhurskauttamisopin kriisi kirkossa’.”

Sakari Korpinen kirjoittaa kirjan takakannessa seuraavasti: ”Tässä pikkukirjassa piispa, teol. tohtori Matti Väisänen selvittää, millä perusteella pyhä Jumala ottaa syntisen ihmisen armoihinsa. Piispa Matti on asiaa käsitellyt laajasti merkittävässä Roomalaiskirjeen kommentaarissaan. Nyt hän palauttaa mieliin kyseisessä kommentaarissa antamansa vastauksen syystä, että epäraamatullinen opetus Jumalalle kelpaamisesta eli vanhurskauttamisesta etenee yhä teologisissa tiedekunnissamme. Jos on kristikunnan oikea piispa, silloin ei saa olla hiljaa ja äänestellä mieliksi. Suosittelen Matti Väisäsen kirjaa.” Sakari Korpinen, Apostoli Johanneksen seurakunnan pastori, teol.lis.
                          

Kirjasen ”Vanhurskauttamisopin kriisi kirkossa” (56 siv.) julkaisija on Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta. Sen on kustantanut Tertius-kirjat. Kirjan ohjehinta on 10 € (sisältää postikulut).

Tilaukset:

-          https://kauppa.lhpk.fi/ ; Puh 050 5225 855
-          s-postitse: matti.vaisanen@lhpk.fi 
-          kotisivuiltani: mattivaisanen.fi 
-          puh. 040-5083481


Armolahjat ajassammeARMOLAHJAT AJASSAMME

Piispa, TT Matti Väisäseltä on juuri (08.05.2024) ilmestynyt toinenkin uusi pikkukirja: ”Armolahjat ajassamme”.

Armolahjakysymys on kokonaisuutena varsin laaja, vaikka se onkin vain yksi Raamatun kokonaisilmoituksen osa-alue.

Väisänen kertoi, että muutama Jumalan valtakunnan maallikkoaktiivi aivan eri puolilta Suomea on ottanut häneen toisistaan tietämättä yhteyttä pyytäen, että kirjoittaisin armolahjakysymyksestä minikirjan, koska aikamme kiireiset ihmiset eivät jaksa eivätkä ehdi lukea paksuja opuksia. Siinä syy tämän pikkukirjan kirjoittamiseen.

Koska pyyntöjä tämän pikkukirjan julkaisemiseen oli tullut sekä Lähetyshiippakunnan että Kansanlähetyksen taholta, sen tähden kirjan takakannessa on kaksi suosittelijaa: pastori Markus Nieminen ja rehtori Niilo Räsänen. Edellinen on Lähetyshiippakunnan pastori Hämeenlinnasta ja jälkimmäinen Kansanlähetysopiston rehtori Riihimäeltä. He kirjoittavat kirjasen takakannessa seuraavasti:

”Puhe armolahjoista saattaa helposti jakaa kristittyjä. Yksi innostuu aiheesta niin, ettei muusta tahtoisi puhua, toinen kavahtaa kauhusta jo pelkän sanan kuullessaan. Matti Väisäsen kirja ei sorru kumpaankaan. Väisänen selvittää Raamatun äärellä, mitä armolahjat ovat ja millaista käyttöä varten ne on seurakunnalle annettu. Kiitän piispa Matti Väisästä selkeän ja innostavan kirjan kokoamisesta tärkeästä aiheesta.” Markus Nieminen, pastori, Hämeenlinnan Matteus-seurakunta

”Matti Väisäsen kirjassa Raamatun syvällinen armolahjaopetus yhdistyy pitkään käytännön kokemukseen. Armolahjat rakentavat seurakuntaa. Ne eivät jää irralliseksi tai omituiseksi ilmiöksi, vaan kytkeytyvät itse kolmiyhteiseen Jumalaan, joka runsaasti jakaa lahjojaan. Suosittelen lämpimästi.” Niilo Räsänen TT, Kansanlähetysopiston rehtori

Kirjan ”Armolahjat ajassamme” (124 siv.) julkaisija on Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta. Sen on kustantanut Tertius-kirjat. Kirjan ohjehinta on 15 € (sisältää postikulut).

Tilaukset:

-          https://kauppa.lhpk.fi/ ;  Puh 050 5225 855
-          s-postitse: matti.vaisanen@lhpk.fi tai
-          kotisivuiltani: mattivaisanen.fi tai
-          puh. 040-5083481


Kastekriisi_s.jpgOLETKO KASTEKRIISISSÄ?
 Lapsikasteen puolustus

Piispa, TT Matti Väisäseltä ilmestyy kesäkuun alussa 2023 pikkukirja ”Oletko kastekriisissä?” Kirjanen kuuluu viime vuonna ilmestyneen ”Jumalalle kelpaaminen” -kirjasen tavoin ns. ”yhden asian kirjasarjaan”. Kyseisen sarjan kirjojen ulkonainen formaatti on sama.

Itse asiassa tämä pikkukirja on Väisäsen ensimmäisen kirjan, vuonna 1977 Kustannus Oy Uuden Tien julkaiseman ”Oletko kastekriisissä?”, korjattu ja uudistettu 4. painos. Kyseinen kirja on Väisäsen kirjoista eniten myyty. Kirja on tarkoitettu avuksi ennen muuta rippikoululaisille ja hiukan sitä vanhemmille. Tämä entisestään vahvistettu lapsikasteen raamatullisuuden puolustus on edelleen yhtä ajankohtainen kuin lähes 50 vuotta sitten.

Kirja ”Oletko kastekriisissä?” on tiivis tietopaketti, vain 72 sivua. Pienestä koostaan huolimatta se sisältää harvinaisen paljon asiaa, selkeää tietoa uskomme perusteista. Pelkistetyn käsityksen kirjan sisällöstä saa sen pääotsikoista, jotka ovat seuraavat:

1)   Jeesuksen opetus kasteesta, 2) Apostolien opetus kasteesta, 3) Vanhan testamentin esikuvat kasteesta, 4) Lapsikasteen historiallisia todisteita kasteesta, 5) On olemassa myös oikea aikuiskaste, 6) Kasteen muoto, 7) Kasteen olemus (sisältö). Ennen Päätös-lukua kirjassa käsitellään vielä kolmea erityiskysymystä: a) Pelastuvatko kastamattomina kuolleet? b) Missä mielessä lapset ovat pyhiä? c) Kastettiinko (alkuseurakunnassa) kuolleiden puolesta?

Aikoinaan Luterilaisen kansankirkon nuorisopastorit tilasivat ”Oletko kastekriisissä? -kirjaa seurakunnan laskuun jokaiselle rippikoululaiselle. Sama käytäntö olisi sekä kansankirkossa että sen ulkopuolella järkevää edelleenkin.

Kirjasen 4. painoksen julkaisee Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta ja kustantaa Tertius-kirjat. Kirjan ohjehinta on 10 € (sisältää postikulut). Vähintään viiden kappaleen tilauksista saa paljousalennuksen. Kirjaa voi tilata os:

-  s-postitse: matti.vaisanen@lhpk.fi
-  kotisivuiltani: mattivaisanen.fi
-  puh. 040-5083481

Kansivts.JPG

Eri teologisten käsitysten
VERTAILUTAULUKOT

Piispa TT Matti Väisäseltä ilmestyy tammi-, helmikuussa 2022 uusi pikkukirja: ”Eri teologisten käsitysten Vertailutaulukot”.

Tässä pikkukirjassa on hyödynnetty v. 2001 ilmestyneen ”Eri kastenäkemysten Vertailutaulukot” -nimisen kirjasen sisältöä ja menetelmää. Sisältönsä puolesta tämä uusi pikkukirja jakaantuu edeltäjänsä tavoin kolmeen osaan: Ensimmäisenä on maailmanlaajuisten eri kristillisten kirkkojen opillisten käsitysten vertailutaulukot. Toisena ovat Lutherin sekä Melanchthonin, puhdasoppisuuden, pietismin ja valistuksen käsitysten vertailu. Kolmas ryhmä koostuu Suomen luterilaisen kansankirkon hengellisten liikkeiden käsitysten painotuksista. 

Tämä pikkukirja on erityisen ajankohtainen siitä syystä, että aivan viime vuosien aikana sekä jäsenkadosta kärsivästä luterilaisesta kansankirkosta että pienistä luterilaisista vähemmistökirkoista on siirtynyt sekä teologeja että muita jäseniä ortodoksiseen ja roomalaiskatoliseen kirkkoon. Tästäkin syystä nyt on paikallaan verrata eri kirkkokuntien opillisia käsityksiä toisiinsa, jotta tietäisimme, mistä lähtijät luopuvat, kun he jättävät luterilaisuuden ja mitä he saavat tilalle, kun muuttavat ortodoksiseen tai roomalaiskatoliseen kirkkoon.

Tässä pikkukirjassa kyseisten kirkkojen ja hengellisten yhteisöjen opilliset käsitykset on pelkistetty taulukoiden muotoon, joten käsitysten keskinäinen vertailu ja arvioiminen olisi mahdollisimman helppoa ja säästäisi samalla nykyajan kiireisen ihmisen aikaa. Olen nimittäin pyrkinyt kirjoittamaan tekstini profeetta Habakukin Jumalalta saamaa neuvoa noudattaen: "Kirjoita näky ja piirrä selvästi tauluihin, niin että sen voi juostessa lukea." (Hbk 2:2.)

Kirjasen ”Eri teologisten käsitysten VERTAILUTAULUKOT” (48 siv.) julkaisija on Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta, ja sen on kustantanut Tertius-kirjat. Kirjan ohjehinta on 10 € (sisältää postikulut). Kirjaa voi tilata os:

-   s-postitse: matti.vaisanen@lhpk.fi
-   kotisivuiltani: mattivaisanen.fi
-   puh. 040-5083481

vanhurskaus_s.jpgJUMALALLE KELPAAMINEN

Syntisen vanhurskauttaminen ja pelastuminen

Piispa, TT Matti Väisäseltä ilmestyy marraskuun alkupuolella 2021 tarpeellinen uusi pikkukirja: ”Jumalalle kelpaaminen”, jonka tarkentavana alaotsikkona on sanat: ”Syntisen vanhurskauttaminen ja pelastuminen”. Kirjan takakannessa sanotaan seuraavasti:

Tämä pikkukirja käsittelee vanhurskauttamista. Vanhurskauttaminen on se kristillisen opin kohta, jonka mukana kirkko Lutherin mukaan seisoo tai kaatuu.

Kirjasessa on pyritty kuvaamaan mainittu luterilaisuuden aarre mahdollisimman lyhyesti ja selkeästi. Samalla on pyritty rajaamaan pois sellaiset vanhurskauttamisen selitysmallit, jotka eivät kuulu tunnustukseemme ja jotka saattaisivat vaarantaa aarteemme ja koko iankaikkisen pelastuksemme.

Kirjan käsikirjoituksen lukeneet teologit Sakari Korpinen ja Juhana Pohjola kirjoittavat kirjan takakannessa seuraavasti:

”Raamatullinen vanhurskauttamisoppi on ihmisjärjelle vieras. Siksi sitä onkin uudestaan ja uudestaan uskossa tutkisteltava, jotta osaisimme turvautua tähän ihmeelliseen lahjaan kaikissa elämämme tilanteissa. Suurenmoinen opastaja tässä pyhän uskomme keskeisessä kysymyksessä on kädessäsi oleva Matti Väisäsen tutkielma.” (Sakari Korpinen, pastori, teol.lis.)

”Kaikki on valmiina kaikille vapaasti omistettavaksi! Kristuksen ristin sovituskuolema koko maailman puolesta avaa tien Pyhän Jumalan eteen. Jumalan sana ja sakramentit lahjoittavat Kristuksen ja hänen kaikki ansionsa uskon kautta omistettavaksi. Kirjassa vanhurskauttaminen ja uskomme kiinnitetään Kristuksen uskollisuuteen. Tämän ilonsanoman omistamiseen piispa Matti Väisäsen pikkukirja johdattaa lukijansa!” (Juhana Pohjola, piispa, teol.tri)

Kirjan ”Jumalalle kelpaaminen” (72 siv.) julkaisija on Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta. Kirjan on kustantanut Tertius-kirjat. Kirjan ohjehinta on 10 € (sisältää postikulut). Kirjaa voi tilata os:

-          s-postitse: matti.vaisanen@lhpk.fi
-          kotisivuiltani: mattivaisanen.fi
-          puh. 040-5083481

 

KESTÄÄKÖ RAAMATTU?Kannet_s.JPG

 

Piispa, TT Matti Väisäseltä ilmestyy heinäkuun alussa 2021 merkittävä uusi kirja: ”Kestääkö Raamattu?” Kirjan takakannessa sanotaan seuraavasti:

Raamattu on eniten myyty ja luettu kirja maailmassa. Itse asiassa Raamattu on enemmän kuin kirja; se on kokonainen kirjasto.

Raamatun syntytapa on poikkeuksellinen: Sitä on kirjoitettu kahdella eri mantereella, kolmella kielellä ja noin 1600 vuoden aikana. Sitä on kirjoitettu eri kulttuuriympäristöissä ja myös mitä erilaisimmissa olosuhteissa: teltassa, erämaassa, kaupungeissa, palatsissa, tyrmässä; suuressa vaarassa ja ekstaattisessa ilossa. Kirjoittajina on ollut mitä erilaisimpia ihmisiä: tuomareita, kuninkaita, pappeja, profeettoja, patriarkkoja, pääministereitä, paimenia, kirjanoppineita, sotilaita, lääkäreitä ja kalastajia. Lisäksi Raamattu käsittelee miltei kaikkea mahdollista auringon alla. Se alkaa luomisesta ja päättyy uuteen luomiseen. Siitä huolimatta Raamattu on sisäisesti yhtenäinen sekä opillisesti että eettisesti.

Raamatun keskus on Jeesus Kristus, Jumalaan Poika, maailman Vapahtaja. Hänen ihmiseksi syntymisensä jakaa Raamatun kahteen osaan: Vanhaan ja Uuteen testamenttiin, jotka suhtautuvat toisiinsa, niin kuin lupaus täyttymykseen. Uusi testamentti on kätkettynä Vanhassa ja Vanha avattuna Uudessa.

Väisäsen kirja ”Kestääkö Raamattu?” on Raamatun arvovallan ja merkityksen vankka puolustus.

 

Kirjan Saatesanat on kirjoittanut kirkkohistorian professori Jouko Talonen Helsingin yliopistosta). Muut kirjan käsikirjoitukseen tutustuneet ovat sanoneet Väisäsen uusimmasta kirjasta mm. seuraavasti:

Matti Väisänen on ” – – jo kuuden vuosikymmenen ajan paneutunut kirkon peruskysymykseen, Raamattuun. Tässä kirjassa saamme korjata tämän vuosikymmenten tutkimustyön hedelmiä.” (TT Reijo Arkkila.)

Omana aikanamme ” – – on luottamus Raamattuun alkanut rakoilla monella taholla. Siksi piispa, teol.tri Matti Väisäsen kirja on enemmän kuin tervetullut – – ” (TT Petri Hiltunen).

”Nykyaika on tehnyt Jumalasta mykän. Vanha testamentti toteaa usein, että epäjumalat ovat mykkiä. Jumala sen sijaan kommunikoi ja puhuu, siitä meillä on todistuksena Raamattu. Ihmisten välinen ystävyys syntyy puhumalla. Samoin Jumala haluaa tehdä meistä ystäviään puhumalla meille siitä, mitä hän on tehnyt puolestamme Golgatalla. Kädessäsi on Matti Väisäsen painava puheenvuoro maailman painavimmasta puheenvuorosta, Raamatusta. Tätä puheenvuoroa ei kannata ohittaa.” (TT Niilo Räsänen.)  

”Kun kirkossa on alettu erottaa pseudosyvällisesti Kristus ja Raamattu toisistaan, tyyliin ’Ei Raamattu, vaan Kristus on kirkon auktoriteetti’, kirjoittaa Väisänen Lutheriin viitaten, että Raamattu ja Kristus kuuluvat sillä tavalla yhteen, ettei niiden auktoriteettia voi erottaa toisistaan. – Vain Raamatun sanan varaan rakentava kirkko kestää vuosisatojen koettelemuksissa ja lopulta viimeisellä tuomiolla.” (Piispa D.D.h.c. Risto Soramies.)

”Raamattu on kokonaan inhimillinen ja kokonaan jumalallinen, mutta kokonaan luotettava.  Jotkut loukkaantuvat Raamatun inhimillisyyteen, toiset sen jumalallisuuteen. Piispa Matti Väisäsen kirja ’Kestääkö Raamattu?’ riisuu itse nimestään kysymysmerkin pois.  Lue kirja ja huomaat, että ’Raamattu kestää’.” (TM Juha Vähäsarja.)

 

Kirjan merkittävyydestä Väisäsen tuotannossa kertoo se, mitä Väisänen itse sanoo kirjan Esipuheessa:

”Omat teologiset taisteluni Suomen ev.lut. kirkossa ja sen herätysliikekentässä olen joutunut käymään nimenomaan uskonpuhdistuksen molempien ydinkysymysten, sen muoto- ja sisältöperiaatteiden äärellä – raamattukysymyksessä ja pelastuskysymyksessä. Mainittujen kysymysten kirjallinen dokumentointi on kuitenkin ajallisesti ilmestynyt käänteisessä järjestyksessä: ensin pelastuskysymys ja sen jälkeen raamattukysymys. Nyt ilmestyvä kirja Kestääkö Raamattu? on oman teologisen testamenttini ensimmäinen osa; sen toinen osa, Pelastuksesta osalliseksi, ilmestyi vuonna 2017.”

 

Kirjan Kestääkö Raamattu? (240 siv.) on kustantanut Kustannusliike Uusi Tie Oy.  Kirjan ohjehinta on 20 € (sisältää postikulut). Kirjaa voi tilata os:

- tilauspalvelu@uusitie.com
- www.uusitiekauppa.fi
- matti.vaisanen@lhpk.fi
- puh. 040-5083481

 Saviastia-kirja.pngSAVIASTIA

Muistelmateokseni ilmestyi täytettyäni 85 vuotta Matin päivänä 24.02.2019. Julkaisijan edustaja kirjoittaa 317-sivuisen teoksen takakannessa seuraavasti:

Piispa, TT Matti Väisänen on piirtänyt syvän jäljen Suomen lähikirkkohistoriaan. Hän oli nuorena pastorina mukana herätyksessä, josta syntyi Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys. Hän teki elämäntyönsä sen pääsihteerinä ja näki läheltä niin herätysliikkeiden kuin kirkollisen kehityksen Suomessa.

Eläkkeelle jäätyään Matti Väisänen teki toisen työuran. Tunnettu julistaja ja rakastettu raamatunopettaja paneutui Pyhän Kasteen lahjaan ja julkaisi yli 2000 sivua kasteteologiaa. Hän väitteli tohtoriksi v. 2007 ja palveli neljä vuotta Ruotsin ja Suomen Lähetysprovinsin piispana (Missionsprovinsen i Sverige och Finland).

Tämä on Matin matkakertomus. Tie kulkee sota- ja vaaranvuosien Juvalta ja Mikkelistä aina maanääriin lähetyskentille. Tie vie näkemään, miten uskollisuus Jumalan sanalle kuljettaa aina taisteluun ja usein yksinäisyyteen. Päällimmäiseksi lukijalle välittyy kuitenkin ilo ja ihmetys Jumalan armontyöstä ja hyvästä huolenpidosta heikkouden, puutteen ja sairauksien keskellä.

Matti Väisänen todistaa omalla elämällään, miten Raamattu on ehtymätön aarrearkku. Tärkeintä on, että Kristus Jeesus on aarteemme, jonka saamme suuresta armosta omistaa hauraassa saviastiassamme.”

Eräs Saviastia-kirjan lukenut mies kiitti ja antoi seuraavan palautteen: ”Kirjan lukeminen oli yllättävän hidasta, koska silmät olivat koko ajan märät, välillä nauramisesta, välillä itkemisestä.”


uskostaosalliseksi.jpgPELASTUKSESTA OSALLISEKSI

Kirja Pelastuksesta osalliseksi ilmestyi v. 2017. Teos on siinäkin mielessä harvinaisuus, että se ilmestyi samalla sekä suomeksi, ruotsiksi että englanniksi. Teoksen ruotsalaisen laitoksen nimenä on ”Dopet, Tron och Frälsningen i Bibeln och Bekännelseskrifterna”. Englanninkielisen laitoksen nimi on “Baptism, Faith and Salvation in the Bible and the Lutheran Confessions”.

Kaikki kolme kieliversiota on julkaissut Suomen evankelisluterilainen Lähetyshiippakunta ja kustantanut Sley-Media Oy.

Kaksi tunnettua suomalaista teologia kirjoittaa teoksen takakannessa seuraavasti:

”En voi rikkaammaksi tulla, kaikki Kristuksessa on. Taivas aarteineen on mulla, kun sain Herran suosion. Kaste antoi Kristuksen sekä lapsen oikeuden.” (SK 108:1). Näin hengellinen laulaja kirkastaa Pyhän kasteemme äärettömän suurta lahjaa.

Tällainen kasteen lahjan kirkastaja on myös ystäväni piispa TT Matti Väisänen. Väisäsen uusin kastekirja on jalo ”testamentti”. Kirjan alkuosa on luterilaisen kasteopin tiivistelmä. Dogmihistoriallinen osa haastaa meidät kaikki oman opetuksemme tarkistamiseen.”  (teol. tri Reijo Arkkila.)

”Piispa TT Matti Väisänen on tutkinut viimeisen 25 vuoden aikana Pyhää kastetta niin Raamatussa kuin kirkossakin. Tutkimisen tuloksena on syntynyt yli 2000 sivua kastekirjallisuutta.  Nyt on kädessäsi Väisäsen kasteteologinen yhteenveto, hänen testamenttinsa. Se on erinomainen kiteytys.

Matti Väisänen on oppineena tunnustuksellisena luterilaisena ja kirkonmiehenä osoittanut poikkeuksellista rohkeutta. Ensin hän suoritti julkisen rintamakäännöksen uuspietismin perinteisestä reformoidusta kasteopetuksesta luterilaiseen.

Etsittyään sittemmin luterilaisten kirkkojen sekavan kasteteologian juuria Väisänen osoittaa, että jäljet johtavat Lutherista etääntyneen myöhäisen Melanchthonin opetukseen. Väisänen ei ole mykistynyt myöskään Amerikan tunnustuksellisten luterilaisten C.F.W Waltherin (1811–1887) ja luterilaisuuden normaalidogmatiikan kirjoittajan, St. Louisin teologisen seminaarin maineikkaan oppineen, Franz Pieperin (1852–1931) tekstien edessä.  Vaaditaan teologian ammattitaitoa ja uskon rohkeutta korjata erehtynyttä, kansainvälistä arvovaltaa. Kirjassaan Väisänen irrottelee meitä sävyisästi ihmisauktoriteeteista ja palauttaa ’yksin Raamattuun’.

Oletko valmis tutkimaan omaa kastettasi tietääksesi, mitä kaikkea Jumala on sinulle siinä antanut?  Sanon samoin kuin leikkivät lapset muinoin etsivälle kirkkoisä Augustinukselle (354–430): ’Tolle, lege!’ eli ’ota ja lue!’” (teol. tri Anssi Simojoki.)

Mainitut kirjat ovat sponsoroituja ja lukijalle ilmaisia, mutta kirjan esipuheessa kehotetaan kuitenkin kirjan vastaanottajaa lahjoittamaan esim. 10 € sen järjestön työn tukemiseen, jolta on ottanut kirjan vastaan. Kirjaa voi hankkia Sley-Media Oy:stä,  Lähetyshiippakunnan seurakunnilta, Kustannus Oy Uudelta Tieltä ja Luther-Divarista.  (Katso Sley-Median, Lähetyshiippakunnan, Uuden Tien ja Luther-Divarin osoitetiedot niiden kotisivuilta netistä).

KASTE, USKO JA PELASTUSkup32.jpg

Kaste, usko ja pelastus on marraskuun puolenvälin aikoihin ilmestyvä 208-sivuinen uusin kirjani. Kirja on jo kahdeksas kasteteemaa käsittelevä julkaisuni. Sen syntymisen hiivana ovat olleet minulle parin viime vuoden aikana esitetyt haasteet. Kirja on pelastuksen teemaa koskeva testamenttini kirkollemme ja sen hengellisille liikkeille.

Kustantaja ja kaksi tunnettua teologia sanovat kirjan takakannessa mm. seuraavasti: ”Kirja neuvoo selkeästi taivastien, jota Raamatussa myös ’kaidaksi tieksi’ kutsutaan. Jotta kulkija ei eksyisi tieltä, teos varoittaa samalla kaidan tien molemmilla puolilla olevista vaaroista.” (SLEY-Media Oy.)

”Pyhä kaste, jumalallisen uudestisyntymisen peso, on uuden vuosituhannen myötä tehnyt uutta paluuta suomalaisten keskuuteen. Kansallinen nimenantomeno, opittoman, tunnustuksettoman enemmistökirkon löystyvä seremoniakahva maan väestöön, perinneliikkeiden arvostama mutta harvoin ymmärtämä ja oikein opettama sakramentti on piispa em., TT Matti Väisäsen tutkimus- ja kirjailijatyön tuloksena astunut esiin raamatullisessa puhtaudessaan ja rikkaudessaan. Kastekirjoillaan Matti Väisänen on jatkanut F.G. Hedbergin (1811–1893) työtä iankaikkisen evankeliumin opettajana.”

Ymmärrätkö, mitä kaikkea Jeesuksen sanat merkitsevät kasteen voimasta synnyttää uudesti Jumalalliseen elämään? Tässä on kirja sinulle, ei ainoastaan Matti-piispan testamenttina, vaan ennen muuta Pyhästä Raamatusta saatuna taivaan lahjakirjana syntisille.”
(Anssi Simojoki, TT, Uusikaupunki.)

”Matti Väisänen on yksi perusteellisimmin kasteteologiaan perehtyneistä suomalaisista. Hänen Uuden testamentin alkukielen ja luterilaisen sakramenttiteologian tuntemisensa luo pohjan tämän kirjan sanomalle.” (Arto Seppänen, TT, OKT, Utsjoki.)

Kirjan ohjehinta on 20,90 €. Kirjaa voi tilata os: matti.vaisanen@luthersaatio.fi
tai p. 040-5083481 (postimaksu sisältyy kirjan hintaan)
tai tilaajapalvelu@sley.fi tai p. 040-700707.

 

KRISTUS VANHASSA TESTAMENTISSAkvt.jpg

Kristus Vanhassa testamentissa on yhdessä tri Vesa Ollilaisen kanssa toimittamani ja SLEY-Media Oy:n tänä kesänä kustantama Vanhan testamentin kristologia. Teoksen ilmestyminen on kahdessakin mielessä kirkkohistoriallinen: Ensiksi, se on ensimmäinen suomen kielellä ilmestynyt koko Vanhan testamentin kattava kristologiateos. Toiseksi, teoksen 32:n artikkelin 26 kirjoittajaa edustavat poikkeuksellisen laajasti luterilaisen kirkkomme konservatiivista kenttää. Artikkelien kirjoittajat ovat tunnettuja Raamatun opettajia.

Teos on todellinen aarrearkku, erinomainen opastaja jokaiselle Raamatusta kiinnostuneelle. Raamatun opettajille teos on suorastaan työväline. Sekä teoksen lähes 600-sivuinen rikas sisältö että poikkeuksellisen upea ulkoasu tekevät siitä samalla arvokkaan lahjateoksen kenelle tahansa, joka kunnioittaa Raamattua ja sen sanomaa. – Teoksen hinta 34,90 + postimaksu.

Teosta Kristus Vanhassa testamentissa voi tilata kustantajalta osoitteesta:

tilaajapalvelu@sley.fi

puh. 040-7007707

tai kristillisistä kirjakaupoista ja nettikirjakaupoista, kuten:

http://www.nettikirjakauppa.com/fin/tuotekategoriat/?id=33&selProduct=3491&selGroup=75

 

Seuraavia kirjoja voi tilata näiden kotisivujen tilauslomakkeella tai sähköpostitse:
matti.vaisanen (at) luthersaatio.fi 

PYHÄ KASTE RAAMATUSSA kaste12.jpg

Uusi painos kesäkuussa 2008. Ensimmäisestä painoksesta sanottua:

 "Matti Väisänen on pitkän linjan julistaja ja opettaja ja sellaisesta taidosta hänen teoksensa on erinomainen näyte ja tulos. Mitä tulee teoksen teologiaan, näen sen vahvasti terveen luterilaisena. Voin onnitella häntä."
 - dogm.prof. Miikka Ruokanen 

"Ilman erityisiä ennustajan lahjoja voi arvioida, että teos, kun se kaksiosaisena perusteellisena esityksenä näkee päivän valon, tulee olemaan tapaus Suomen kirkon ja herätysliikkeiden historiassa. Tällaisia meillä ilmestyy hyvin harvoin. Teos ansaitsisi tulla Yhteiseksi opetukseksi kirkossamme."
 - teol.lis. Simo Kiviranta

"Matti Väisänen edustaa kirjassaan linjakkaasti tunnustuksellista luterilaisuutta. Olen varma siitä, että kirjan julkaiseminen on kirkkohistoriallinen tapaus Suomessa."
 - teol.tri. Reijo Arkkila

kaste22.jpg"Tämä kirja on sensaatio, ei pelkästään itse asian tähden, vaan myös siksi, että kirjan on kirjoittanut Kansanlähetyksen pitkäaikainen pääsihteeri Matti Väisänen. Käsittääkseni Suomen herätysliikkeiden piirissä ei ole pitkiin aikoihin ilmestynyt yhtään Matti Väisäsen kirjaan verrattavaa, omassa liikkeessään uusia uria aukovaa ja ulkopuolelle uuspietismin yhteyksiä luovaa puheenvuoroa niin perustavasta kysymyksestä kuin pyhä kaste."
 - teol.tri. Martti Vaahtoranta

Pyhä kaste Raamatussa, 425 sivua, tarjoushinta postikuluineen 25€

PYHÄ KASTE KIRKOSSA

Pyhä kaste kirkossa on Väisäsen kasteteoksen II osa. Teos on luonteeltaan kirkkohistoriallinen ja samalla ensimmäinen Suomen luterilaisen kirkon ja sen hengellisten liikkeiden kasteteologiasta tehty kokonaisesitys, jossa niiden näkemykset asetetaan kansainvälisiin teologisiin kehyksiin.

Pyhä kaste kirkossa, 460 sivua, tarjoushinta postikuluineen 15€

 

 Väitöskirjani: VEDESTÄ VAI HENGESTÄ? - Uuras Saarnivaaran kasteteologia

vk2.jpg

Väitöskirja ja kaksi edellistä kastetta koskevaa laajaa teostani 'Pyhä kaste Raamatussa' ja 'Pyhä kaste kirkossa' muodostavat trilogian - ainakin Skandinavian, ehkä koko Euroopan laajimman ja perusteellisimman kastetutkimuksen.

Väitöskirja 'VEDESTÄ VAI HENGESTÄ', 425 sivua, tarjoushinta postikuluineen 25€

Saarnivaara vaihtoi kastenäkemystään useampaan kertaan. Hän "souti ja huopasi". Nuorena teologina Saarnivaara myötäili opettajiensa ja tuolloin Suomen ev.lut. kirkossa vallalla olevaa beckiläis-pietististä näkemystä. Muutettuaan v.1939 Yhdysvaltoihin ja aloitettuaan Luther tutkimuksensa hän omaksui Lutherin ja Luterilaisten tunnustuskirjojen mukaisen kastekäsityksen ja pitiedellisen kautensa käsitystä epäraamatullisena ja pyysi sitä julkisesti Herättäjässä ja Kotimaassa anteeksi. Kunnioitettava teko! Palattuaan myöhemmin takaisin Suomeen kirkkomme hengellisten liikkeiden palvelukseen Saarnivaara omaksui reformoitua ja evankelikaalista teologiaa myötäilevän uuspietistisen kastenäkemyksen.

Yhtenä kannustimena jatko-opintoihini on ollut dementoitumisen vastustaminen. Tosin pilvisinä päivinä on mielessä käynyt myös ajatus, että entäpä jos koko puuha onkin dementoitumisen seurausta. Kuitenkin aina kun olen käynyt tutkimukseni pariin, työn ilo ja into ovat vallanneet mielen. Dementoitumisen asteen arvioimisen olen jättänyt tiedekunnan oppineitten ja väitöskirjani lukijoiden huoleksi.

 

 

 PYHÄ EVANKELIUMI ROOMALAISKIRJEESSÄ Irkansi12.jpg

Kaksiosainen Roomalaiskirjeen kommentaari lankasidottuna kovissa kansissa (huhtikuu 2004).

Osa I käsittelee Roomalaiskirjeen luvut 1-8, 380 sivua,
tarjoushinta postikuluineen 15€

 

PYHÄ EVANKELIUMI ROOMALAISKIRJEESSÄ II

Osa II käsittelee Roomalaiskirjeen luvut 9-16, 335 sivua,
tarjoushinta postikuluineen 15€

rkansi22.jpg

 

Apostoli Paavalin Roomalaiskirje on maailman kuuluisin kirje. Ei siis ole mikään ihme, että kristinuskon historian käännekohdissa Roomalaiskirje on vaikuttanut voimakkaammin kuin yksikään muu kirja Raamatusta tai sen ulkopuolelta.

Martti Luther sanoi, että vaikka koko Raamattu poltettaisiin, mutta meille jätettäisiin Johanneksen evankeliumi ja Roomalaiskirje, ei mitään olennaista olisi menetetty, sillä niihin sisältyy tärkein tieto, mitä ihmisille on Jeesuksesta ja pelastuksesta annettu. Meillä olisi riittävästi sekä tätä aikaa, että tulevaa varten. 

Kaksiosainen teos on kattava Roomalaiskirjeen selitys, kommentaari. Teokset ammentavat koko ajan kreikankielisestä alkutekstistä, mutta ovat kirjoitetut niin, etteivät ne edellytä lukijalta Uuden testamentin kreikan osaamista.

Roomalaiskirjeen selkeä rakenne ja sisällöllinen rikkaus ovat vaikuttaneet teosten tavallisuudesta poikkeavaan esitystapaan.

Koska Roomalaiskirje on täynnä elämää, siksi olen selittänyt sitä lause lauseelta, usein jopa sana sanalta. Eri jaksojen ja osien johdannoissa ja yhteenvedoissa olen pyrkinyt tuomaan esille Roomalaiskirjeen systemaattista puolta ja sanomaa. Myös teoksen seitsemän erillistä ekskurssia voidaan lukea systematiikan piiriin. Rakenne -luvuissa olen hahmottanut jatkuvasti kirjeen jäsentelyä pyrkien näin pitämään lukijan ajan tasalla siitä, missä kokonaisuutta ajatelleen mennään. Tämä auttaa lukijaa ymmärtämään yksityiskohdat kokonaisuuden valossa.

Uskonoppinsa ja sisällöllisen kattavuutensa tähden Roomalaiskirje on aina ajankohtainen. Lisäksi sen luvut 9-11 ovat tänään ajankohtaisemmat kuin ehkä koskaan aikaisemmin, sillä ne sisältävät Raamatun perusteellisimman jakson Israelin ja ympäristökansojen suhteista. Kreikkalaiseen alkutekstiin nojaten esitän Israelia koskevasta mahdollisesta lopunajan herätyksestä tulkinnan, jota ei juuri tavata muista kommentaareista.

Sisällöllisesti Roomalaiskirje on luotaamaton ja tyhjentymätön iankaikkisen elämän lähde. Johdonmukaisuudessaan se on rautaisen logiikan mestarinäyte. Roomalaiskirje on ollut minulle suuri rakkauden kohde vuodesta 1962 lähtien. Olen tutkinut sitä enemmän kuin mitään muuta Raamatun kirjaa tai kirjettä.

 

 

JOKA USKOO JA KASTETAAN, PÄÄSEE TAIVAASEEN

uskojaka.jpgMeidän olisi tänä aikana tehtävä kaikki voitavamme luterilaisen herätyskristillisyyden hyväksi auttaaksemme kirkkomme kastettuja jäseniä elävään uskoon ja iankaikkiseen elämään. Valitettavasti meidän aikanamme esiintyy entistä enemmän harhaan vieviä tienviittoja. Siksi sekä evankeliumin sisältöön että evankelioimiseen on syytä paneutua yhä uudelleen.

"Matti Väisänen avaa lukijan eteen näköaloja, joiden ohi ei pidä kiirehtiä liian nopeasti. Omassa ajattelussa tutuksi tulleita sanoja ja sanontoja kannattaa yhä uudelleen tarkastella Raamatun valossa. Tähän tarkoitukseen kirja on - lyhyydestään huolimatta - hyvä työväline ja samalla painava puheenvuoro, joka selkeyttää aiheen ympärillä käytävää keskustelua. Samalla kirja auttaa lukijaa myös omistamaan evankeliumin."
 - rehtori, pastori Niilo Räsänen

Joka uskoo ja kastetaan, pääsee taivaaseen, lokakuu 2005, 101 sivua, tarjoushinta postikuluineen 6€.

 

paaasia.jpg

PÄÄASIA

Tämä kirja on Matti Väisäsen 70-vuotisjuhlakirja, joka sisältää teologisia artikkeleita keskustelua herättäneistä ajankohtaisista aiheista. Päivänsankari kertoo Kansanlähetyksen syntyvaiheista ja mitä vuodet liikkeen pääsihteerinä ovat antaneet ja ottaneet.

Juhani Koiviston toimittama juhlakirja ilmestyi 2004. Matti Väisänen henkilönä ja mielenkiintoisia artikkeleita eri kirjoittajilta.
Pääasia, 332 sivua, tarjoushinta postikuluineen 10€.