Yhteystiedot

Matti Väisänen
Ryttylä

matti.vaisanen(at)lhpk.fi

puh. 040 508 3481

Kirjoja

 Saviastia-kirja.pngSAVIASTIA

Muistelmateokseni ilmestyi täytettyäni 85 vuotta Matin päivänä 24.02.2019. Julkaisijan edustaja kirjoittaa 317-sivuisen teoksen takakannessa seuraavasti:

Piispa, TT Matti Väisänen on piirtänyt syvän jäljen Suomen lähikirkkohistoriaan. Hän oli nuorena pastorina mukana herätyksessä, josta syntyi Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys. Hän teki elämäntyönsä sen pääsihteerinä ja näki läheltä niin herätysliikkeiden kuin kirkollisen kehityksen Suomessa.

Eläkkeelle jäätyään Matti Väisänen teki toisen työuran. Tunnettu julistaja ja rakastettu raamatunopettaja paneutui Pyhän Kasteen lahjaan ja julkaisi yli 2000 sivua kasteteologiaa. Hän väitteli tohtoriksi v. 2007 ja palveli neljä vuotta Ruotsin ja Suomen Lähetysprovinsin piispana (Missionsprovinsen i Sverige och Finland).

Tämä on Matin matkakertomus. Tie kulkee sota- ja vaaranvuosien Juvalta ja Mikkelistä aina maanääriin lähetyskentille. Tie vie näkemään, miten uskollisuus Jumalan sanalle kuljettaa aina taisteluun ja usein yksinäisyyteen. Päällimmäiseksi lukijalle välittyy kuitenkin ilo ja ihmetys Jumalan armontyöstä ja hyvästä huolenpidosta heikkouden, puutteen ja sairauksien keskellä.

Matti Väisänen todistaa omalla elämällään, miten Raamattu on ehtymätön aarrearkku. Tärkeintä on, että Kristus Jeesus on aarteemme, jonka saamme suuresta armosta omistaa hauraassa saviastiassamme.”

Eräs Saviastia-kirjan lukenut mies kiitti ja antoi seuraavan palautteen: ”Kirjan lukeminen oli yllättävän hidasta, koska silmät olivat koko ajan märät, välillä nauramisesta, välillä itkemisestä.”


uskostaosalliseksi.jpgPELASTUKSESTA OSALLISEKSI

Kirja Pelastuksesta osalliseksi ilmestyi v. 2017. Teos on siinäkin mielessä harvinaisuus, että se ilmestyi samalla sekä suomeksi, ruotsiksi että englanniksi. Teoksen ruotsalaisen laitoksen nimenä on ”Dopet, Tron och Frälsningen i Bibeln och Bekännelseskrifterna”. Englanninkielisen laitoksen nimi on “Baptism, Faith and Salvation in the Bible and the Lutheran Confessions”.

Kaikki kolme kieliversiota on julkaissut Suomen evankelisluterilainen Lähetyshiippakunta ja kustantanut Sley-Media Oy.

Kaksi tunnettua suomalaista teologia kirjoittaa teoksen takakannessa seuraavasti:

”En voi rikkaammaksi tulla, kaikki Kristuksessa on. Taivas aarteineen on mulla, kun sain Herran suosion. Kaste antoi Kristuksen sekä lapsen oikeuden.” (SK 108:1). Näin hengellinen laulaja kirkastaa Pyhän kasteemme äärettömän suurta lahjaa.

Tällainen kasteen lahjan kirkastaja on myös ystäväni piispa TT Matti Väisänen. Väisäsen uusin kastekirja on jalo ”testamentti”. Kirjan alkuosa on luterilaisen kasteopin tiivistelmä. Dogmihistoriallinen osa haastaa meidät kaikki oman opetuksemme tarkistamiseen.”  (teol. tri Reijo Arkkila.)

”Piispa TT Matti Väisänen on tutkinut viimeisen 25 vuoden aikana Pyhää kastetta niin Raamatussa kuin kirkossakin. Tutkimisen tuloksena on syntynyt yli 2000 sivua kastekirjallisuutta.  Nyt on kädessäsi Väisäsen kasteteologinen yhteenveto, hänen testamenttinsa. Se on erinomainen kiteytys.

Matti Väisänen on oppineena tunnustuksellisena luterilaisena ja kirkonmiehenä osoittanut poikkeuksellista rohkeutta. Ensin hän suoritti julkisen rintamakäännöksen uuspietismin perinteisestä reformoidusta kasteopetuksesta luterilaiseen.

Etsittyään sittemmin luterilaisten kirkkojen sekavan kasteteologian juuria Väisänen osoittaa, että jäljet johtavat Lutherista etääntyneen myöhäisen Melanchthonin opetukseen. Väisänen ei ole mykistynyt myöskään Amerikan tunnustuksellisten luterilaisten C.F.W Waltherin (1811–1887) ja luterilaisuuden normaalidogmatiikan kirjoittajan, St. Louisin teologisen seminaarin maineikkaan oppineen, Franz Pieperin (1852–1931) tekstien edessä.  Vaaditaan teologian ammattitaitoa ja uskon rohkeutta korjata erehtynyttä, kansainvälistä arvovaltaa. Kirjassaan Väisänen irrottelee meitä sävyisästi ihmisauktoriteeteista ja palauttaa ’yksin Raamattuun’.

Oletko valmis tutkimaan omaa kastettasi tietääksesi, mitä kaikkea Jumala on sinulle siinä antanut?  Sanon samoin kuin leikkivät lapset muinoin etsivälle kirkkoisä Augustinukselle (354–430): ’Tolle, lege!’ eli ’ota ja lue!’” (teol. tri Anssi Simojoki.)

Mainitut kirjat ovat sponsoroituja ja lukijalle ilmaisia, mutta kirjan esipuheessa kehotetaan kuitenkin kirjan vastaanottajaa lahjoittamaan esim. 10 € sen järjestön työn tukemiseen, jolta on ottanut kirjan vastaan. Kirjaa voi hankkia Sley-Media Oy:stä,  Lähetyshiippakunnan seurakunnilta, Kustannus Oy Uudelta Tieltä ja Luther-Divarista.  (Katso Sley-Median, Lähetyshiippakunnan, Uuden Tien ja Luther-Divarin osoitetiedot niiden kotisivuilta netistä).

KASTE, USKO JA PELASTUSkup32.jpg

Kaste, usko ja pelastus on marraskuun puolenvälin aikoihin ilmestyvä 208-sivuinen uusin kirjani. Kirja on jo kahdeksas kasteteemaa käsittelevä julkaisuni. Sen syntymisen hiivana ovat olleet minulle parin viime vuoden aikana esitetyt haasteet. Kirja on pelastuksen teemaa koskeva testamenttini kirkollemme ja sen hengellisille liikkeille.

Kustantaja ja kaksi tunnettua teologia sanovat kirjan takakannessa mm. seuraavasti: ”Kirja neuvoo selkeästi taivastien, jota Raamatussa myös ’kaidaksi tieksi’ kutsutaan. Jotta kulkija ei eksyisi tieltä, teos varoittaa samalla kaidan tien molemmilla puolilla olevista vaaroista.” (SLEY-Media Oy.)

”Pyhä kaste, jumalallisen uudestisyntymisen peso, on uuden vuosituhannen myötä tehnyt uutta paluuta suomalaisten keskuuteen. Kansallinen nimenantomeno, opittoman, tunnustuksettoman enemmistökirkon löystyvä seremoniakahva maan väestöön, perinneliikkeiden arvostama mutta harvoin ymmärtämä ja oikein opettama sakramentti on piispa em., TT Matti Väisäsen tutkimus- ja kirjailijatyön tuloksena astunut esiin raamatullisessa puhtaudessaan ja rikkaudessaan. Kastekirjoillaan Matti Väisänen on jatkanut F.G. Hedbergin (1811–1893) työtä iankaikkisen evankeliumin opettajana.”

Ymmärrätkö, mitä kaikkea Jeesuksen sanat merkitsevät kasteen voimasta synnyttää uudesti Jumalalliseen elämään? Tässä on kirja sinulle, ei ainoastaan Matti-piispan testamenttina, vaan ennen muuta Pyhästä Raamatusta saatuna taivaan lahjakirjana syntisille.”
(Anssi Simojoki, TT, Uusikaupunki.)

”Matti Väisänen on yksi perusteellisimmin kasteteologiaan perehtyneistä suomalaisista. Hänen Uuden testamentin alkukielen ja luterilaisen sakramenttiteologian tuntemisensa luo pohjan tämän kirjan sanomalle.” (Arto Seppänen, TT, OKT, Utsjoki.)

Kirjan ohjehinta on 20,90 €. Kirjaa voi tilata os: matti.vaisanen@luthersaatio.fi
tai p. 040-5083481 (postimaksu sisältyy kirjan hintaan)
tai tilaajapalvelu@sley.fi tai p. 040-700707.

 

KRISTUS VANHASSA TESTAMENTISSAkvt.jpg

Kristus Vanhassa testamentissa on yhdessä tri Vesa Ollilaisen kanssa toimittamani ja SLEY-Media Oy:n tänä kesänä kustantama Vanhan testamentin kristologia. Teoksen ilmestyminen on kahdessakin mielessä kirkkohistoriallinen: Ensiksi, se on ensimmäinen suomen kielellä ilmestynyt koko Vanhan testamentin kattava kristologiateos. Toiseksi, teoksen 32:n artikkelin 26 kirjoittajaa edustavat poikkeuksellisen laajasti luterilaisen kirkkomme konservatiivista kenttää. Artikkelien kirjoittajat ovat tunnettuja Raamatun opettajia.

Teos on todellinen aarrearkku, erinomainen opastaja jokaiselle Raamatusta kiinnostuneelle. Raamatun opettajille teos on suorastaan työväline. Sekä teoksen lähes 600-sivuinen rikas sisältö että poikkeuksellisen upea ulkoasu tekevät siitä samalla arvokkaan lahjateoksen kenelle tahansa, joka kunnioittaa Raamattua ja sen sanomaa. – Teoksen hinta 34,90 + postimaksu.

Teosta Kristus Vanhassa testamentissa voi tilata kustantajalta osoitteesta:

tilaajapalvelu@sley.fi

puh. 040-7007707

tai kristillisistä kirjakaupoista ja nettikirjakaupoista, kuten:

http://www.nettikirjakauppa.com/fin/tuotekategoriat/?id=33&selProduct=3491&selGroup=75

 

Seuraavia kirjoja voi tilata näiden kotisivujen tilauslomakkeella tai sähköpostitse:
matti.vaisanen (at) luthersaatio.fi 

PYHÄ KASTE RAAMATUSSA kaste12.jpg

Uusi painos kesäkuussa 2008. Ensimmäisestä painoksesta sanottua:

 "Matti Väisänen on pitkän linjan julistaja ja opettaja ja sellaisesta taidosta hänen teoksensa on erinomainen näyte ja tulos. Mitä tulee teoksen teologiaan, näen sen vahvasti terveen luterilaisena. Voin onnitella häntä."
 - dogm.prof. Miikka Ruokanen 

"Ilman erityisiä ennustajan lahjoja voi arvioida, että teos, kun se kaksiosaisena perusteellisena esityksenä näkee päivän valon, tulee olemaan tapaus Suomen kirkon ja herätysliikkeiden historiassa. Tällaisia meillä ilmestyy hyvin harvoin. Teos ansaitsisi tulla Yhteiseksi opetukseksi kirkossamme."
 - teol.lis. Simo Kiviranta

"Matti Väisänen edustaa kirjassaan linjakkaasti tunnustuksellista luterilaisuutta. Olen varma siitä, että kirjan julkaiseminen on kirkkohistoriallinen tapaus Suomessa."
 - teol.tri. Reijo Arkkila

kaste22.jpg"Tämä kirja on sensaatio, ei pelkästään itse asian tähden, vaan myös siksi, että kirjan on kirjoittanut Kansanlähetyksen pitkäaikainen pääsihteeri Matti Väisänen. Käsittääkseni Suomen herätysliikkeiden piirissä ei ole pitkiin aikoihin ilmestynyt yhtään Matti Väisäsen kirjaan verrattavaa, omassa liikkeessään uusia uria aukovaa ja ulkopuolelle uuspietismin yhteyksiä luovaa puheenvuoroa niin perustavasta kysymyksestä kuin pyhä kaste."
 - teol.tri. Martti Vaahtoranta

Pyhä kaste Raamatussa, 425 sivua, tarjoushinta postikuluineen 25€

PYHÄ KASTE KIRKOSSA

Pyhä kaste kirkossa on Väisäsen kasteteoksen II osa. Teos on luonteeltaan kirkkohistoriallinen ja samalla ensimmäinen Suomen luterilaisen kirkon ja sen hengellisten liikkeiden kasteteologiasta tehty kokonaisesitys, jossa niiden näkemykset asetetaan kansainvälisiin teologisiin kehyksiin.

Pyhä kaste kirkossa, 460 sivua, tarjoushinta postikuluineen 15€

 

 Väitöskirjani: VEDESTÄ VAI HENGESTÄ? - Uuras Saarnivaaran kasteteologia

vk2.jpg

Väitöskirja ja kaksi edellistä kastetta koskevaa laajaa teostani 'Pyhä kaste Raamatussa' ja 'Pyhä kaste kirkossa' muodostavat trilogian - ainakin Skandinavian, ehkä koko Euroopan laajimman ja perusteellisimman kastetutkimuksen.

Väitöskirja 'VEDESTÄ VAI HENGESTÄ', 425 sivua, tarjoushinta postikuluineen 25€

Saarnivaara vaihtoi kastenäkemystään useampaan kertaan. Hän "souti ja huopasi". Nuorena teologina Saarnivaara myötäili opettajiensa ja tuolloin Suomen ev.lut. kirkossa vallalla olevaa beckiläis-pietististä näkemystä. Muutettuaan v.1939 Yhdysvaltoihin ja aloitettuaan Luther tutkimuksensa hän omaksui Lutherin ja Luterilaisten tunnustuskirjojen mukaisen kastekäsityksen ja pitiedellisen kautensa käsitystä epäraamatullisena ja pyysi sitä julkisesti Herättäjässä ja Kotimaassa anteeksi. Kunnioitettava teko! Palattuaan myöhemmin takaisin Suomeen kirkkomme hengellisten liikkeiden palvelukseen Saarnivaara omaksui reformoitua ja evankelikaalista teologiaa myötäilevän uuspietistisen kastenäkemyksen.

Yhtenä kannustimena jatko-opintoihini on ollut dementoitumisen vastustaminen. Tosin pilvisinä päivinä on mielessä käynyt myös ajatus, että entäpä jos koko puuha onkin dementoitumisen seurausta. Kuitenkin aina kun olen käynyt tutkimukseni pariin, työn ilo ja into ovat vallanneet mielen. Dementoitumisen asteen arvioimisen olen jättänyt tiedekunnan oppineitten ja väitöskirjani lukijoiden huoleksi.

 

 

 PYHÄ EVANKELIUMI ROOMALAISKIRJEESSÄ Irkansi12.jpg

Kaksiosainen Roomalaiskirjeen kommentaari lankasidottuna kovissa kansissa (huhtikuu 2004).

Osa I käsittelee Roomalaiskirjeen luvut 1-8, 380 sivua,
tarjoushinta postikuluineen 15€

 

PYHÄ EVANKELIUMI ROOMALAISKIRJEESSÄ II

Osa II käsittelee Roomalaiskirjeen luvut 9-16, 335 sivua,
tarjoushinta postikuluineen 15€

rkansi22.jpg

 

Apostoli Paavalin Roomalaiskirje on maailman kuuluisin kirje. Ei siis ole mikään ihme, että kristinuskon historian käännekohdissa Roomalaiskirje on vaikuttanut voimakkaammin kuin yksikään muu kirja Raamatusta tai sen ulkopuolelta.

Martti Luther sanoi, että vaikka koko Raamattu poltettaisiin, mutta meille jätettäisiin Johanneksen evankeliumi ja Roomalaiskirje, ei mitään olennaista olisi menetetty, sillä niihin sisältyy tärkein tieto, mitä ihmisille on Jeesuksesta ja pelastuksesta annettu. Meillä olisi riittävästi sekä tätä aikaa, että tulevaa varten. 

Kaksiosainen teos on kattava Roomalaiskirjeen selitys, kommentaari. Teokset ammentavat koko ajan kreikankielisestä alkutekstistä, mutta ovat kirjoitetut niin, etteivät ne edellytä lukijalta Uuden testamentin kreikan osaamista.

Roomalaiskirjeen selkeä rakenne ja sisällöllinen rikkaus ovat vaikuttaneet teosten tavallisuudesta poikkeavaan esitystapaan.

Koska Roomalaiskirje on täynnä elämää, siksi olen selittänyt sitä lause lauseelta, usein jopa sana sanalta. Eri jaksojen ja osien johdannoissa ja yhteenvedoissa olen pyrkinyt tuomaan esille Roomalaiskirjeen systemaattista puolta ja sanomaa. Myös teoksen seitsemän erillistä ekskurssia voidaan lukea systematiikan piiriin. Rakenne -luvuissa olen hahmottanut jatkuvasti kirjeen jäsentelyä pyrkien näin pitämään lukijan ajan tasalla siitä, missä kokonaisuutta ajatelleen mennään. Tämä auttaa lukijaa ymmärtämään yksityiskohdat kokonaisuuden valossa.

Uskonoppinsa ja sisällöllisen kattavuutensa tähden Roomalaiskirje on aina ajankohtainen. Lisäksi sen luvut 9-11 ovat tänään ajankohtaisemmat kuin ehkä koskaan aikaisemmin, sillä ne sisältävät Raamatun perusteellisimman jakson Israelin ja ympäristökansojen suhteista. Kreikkalaiseen alkutekstiin nojaten esitän Israelia koskevasta mahdollisesta lopunajan herätyksestä tulkinnan, jota ei juuri tavata muista kommentaareista.

Sisällöllisesti Roomalaiskirje on luotaamaton ja tyhjentymätön iankaikkisen elämän lähde. Johdonmukaisuudessaan se on rautaisen logiikan mestarinäyte. Roomalaiskirje on ollut minulle suuri rakkauden kohde vuodesta 1962 lähtien. Olen tutkinut sitä enemmän kuin mitään muuta Raamatun kirjaa tai kirjettä.

 

 

JOKA USKOO JA KASTETAAN, PÄÄSEE TAIVAASEEN

uskojaka.jpgMeidän olisi tänä aikana tehtävä kaikki voitavamme luterilaisen herätyskristillisyyden hyväksi auttaaksemme kirkkomme kastettuja jäseniä elävään uskoon ja iankaikkiseen elämään. Valitettavasti meidän aikanamme esiintyy entistä enemmän harhaan vieviä tienviittoja. Siksi sekä evankeliumin sisältöön että evankelioimiseen on syytä paneutua yhä uudelleen.

"Matti Väisänen avaa lukijan eteen näköaloja, joiden ohi ei pidä kiirehtiä liian nopeasti. Omassa ajattelussa tutuksi tulleita sanoja ja sanontoja kannattaa yhä uudelleen tarkastella Raamatun valossa. Tähän tarkoitukseen kirja on - lyhyydestään huolimatta - hyvä työväline ja samalla painava puheenvuoro, joka selkeyttää aiheen ympärillä käytävää keskustelua. Samalla kirja auttaa lukijaa myös omistamaan evankeliumin."
 - rehtori, pastori Niilo Räsänen

Joka uskoo ja kastetaan, pääsee taivaaseen, lokakuu 2005, 101 sivua, tarjoushinta postikuluineen 6€.

 

 

paaasia.jpg

PÄÄASIA

Tämä kirja on Matti Väisäsen 70-vuotisjuhlakirja, joka sisältää teologisia artikkeleita keskustelua herättäneistä ajankohtaisista aiheista. Päivänsankari kertoo Kansanlähetyksen syntyvaiheista ja mitä vuodet liikkeen pääsihteerinä ovat antaneet ja ottaneet.

Juhani Koiviston toimittama juhlakirja ilmestyi 2004. Matti Väisänen henkilönä ja mielenkiintoisia artikkeleita eri kirjoittajilta.
Pääasia, 332 sivua, tarjoushinta postikuluineen 10€.

 

 

 

 

 MITEN MINÄ KELPAAN JUMALALLE?mitenke.jpg

”Vanhurskauttaminen on se kristillisen opin ja uskon kohta, jonka mukana kirkko seisoo tai kaatuu. Tässä kirjasessa on pyritty kuvaamaan mainittu luterilaisuuden aarre mahdollisimman lyhyesti ja selkeästi. Samalla on pyritty rajaamaan pois sellaiset vanhurskauttamisen  selitysmallit, jotka eivät kuulu tunnustukseemme ja jotka saattaisivat vaarantaa aarteemme. Suurenmoinen opastaja tässä pyhän uskomme keskeisessä kysymyksessä on kädessäsi oleva rovasti Matti Väisäsen tutkielma.”
 - Pastori, teol.lis. Sakari Korpinen

Miten minä kelpaan Jumalalle?, lokakuu 2005, 44 sivua, tarjoushinta postikuluineen 4€

 

jlajaihm.jpgJUMALA JA IHMINEN

”Kuulin Matti Väisäsen raamattuopetuksen ’Jumalasta ja ihmisestä’ Taiteiden Kesässä -03. Olin ällikällä lyöty. Luento oli ehkä parhain elämäni aikana kuulemistani raamattuopetuksista! Se avasi Kolminaisuuden salaisuutta mattimaisen jäsennetysti, mutta silti kansanomaisesti. Jumala on sitoutunut ihmisyyden koko skaalaan Luojana, Lunastajana ja Pyhittäjänä. Suosittelen!”
 - Pastori Jussi Miettinen, nuorisotyön inspiraattori

Jumala ja ihminen, lokakuu 2005, 32 sivua,
tarjoushinta postikuluineen 4€